Dodatek č. 1 Školního řádu základní školy speciální a praktické školy Jaroměř