Ochrana zdraví a provoz SŠ a KOZ pro období přípravy na závěrečnou zkoušku v roce 2019-2020