Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019-2020