Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění