Sdělení rodičům, zákonným zástupcům dne 2.11.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

s účinností od 2. 11. 2020 (pondělí) přechází prezenční výuka na distanční způsob. Studijní materiály budou žákům předávány v tištěné podobě, popř. na požádání přeposílány emailem.

K vyzvednutí vždy po dohodě s třídním učitelem 1krát týdně před budovou školy, splněné úkoly budou vráceny vždy následující týden (buď předány osobně učiteli, vhozením do poštovní schránky u hlavního vchodu nebo emailem).

Domácí úkoly budou zhodnoceny, Vám předáno písemné zhodnocení v následujícím týdnu a vše bude založeno do žákova osobního portfolia.

Domácí přípravě svých dětí věnujte, prosím, náležitou pozornost, neboť bude hodnocena stejně jako práce školní. Připomínám, že distanční výuka je pro žáky povinná a její neúčast musí být řádně omluvena.

Učitelé, žáci, popř. zákonní zástupci jsou povinni mít v době předání ochranou roušku a ochranné rukavice.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Taťána Kánská, ředitelka

Naši partneři

Královéhradecký kraj | logo
Evropská unie| logo
MInisterstvo školství mládeže a tělovýchovy | Logo