Důležité informace

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2020/2021


Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejich podmínkách

Vážení rodiče, zveřejňujeme informace týkající se otevírání škol, dle platného dokumentu "Ochrana zdraví a provoz Základních škol v období do konce školního roku 2019/2020".

Základní škola speciální a Praktická škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

Vycházející žáci praktické školy budou moci od 11.5. zahájit konzultace k závěrečným zkouškám. Ostatní žáci tento školní rok do školy také nenastoupí, pokračuje výuka na dálku.

Podrobné informace najdete na webu školy. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Taťána Kánská, ředitelka


Aktuálně

   Zřizovatelem školy je:

kralovehradecky-kraj