Základní škola speciální (ZŠS) a Praktická škola (PŠ)

Ve škole je 6 kmenových tříd (5 součástí ZŠS a 1 PrŠ). Třídy jsou vybaveny funkčním zařízením i speciálními pomůckami, každá třída má k dispozici dataprojektor, 2 počítače s přístupem na internet a 1 třída je vybavena jako počítačová učebna. V budově jsou další odborné pracovny: hudebna (kde se provádí také řečová výchova), tělocvična, žákovská kuchyňka, dílna, posilovna a keramická dílna. … Číst dál Základní škola speciální (ZŠS) a Praktická škola (PŠ)

Dětský domov (DD)

Dětský domov je určen pro výkon ústavní výchovy a poskytuje péči, jinak poskytovanou rodiči nebo jinými osobami (kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu), dětem s nařízenou ústavní výchovou či umístěným na základě předběžného opatření. Jsou zde umisťovány děti ve věku zpravidla od nástupu povinné školní docházky do 18 let, které nemají závažné poruchy chování. … Číst dál Dětský domov (DD)