Dlouhodobé projekty

Každoročně se pořádají a organizují:

  • Školní závěrečné vystoupení žáků pro rodiče a veřejnost
  • Školní výstavy žákovských prací na Velikonoce a Vánoce v Městském
    muzeu v Jaroměři
  • Výuka na dětském dopravním hřišti (vždy 2x ročně)
  • Canisterapie
  • Environmentální výchova – třídění odpadů uvnitř školy, projekty
    a související akce
  • Besedy ve škole k prevenci sociálně patologických jevů

Naši partneři

Královéhradecký kraj | logo
Evropská unie| logo
MInisterstvo školství mládeže a tělovýchovy | Logo