Šablony I – Moderní vzdělávání v DD, ZŠ speciální a PŠ, Jaroměř

Název projektu: Šablony I – Moderní vzdělávání v DD, ZŠ speciální a PŠ, Jaroměř

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004345

Období realizace: 1. 2. 2023 – 30. 6. 2025

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby žákům ve škole.

Z finančních prostředků v celkové výši 363 175,- Kč hradíme následující aktivity:

Naši partneři

Královéhradecký kraj | logo
Evropská unie| logo
MInisterstvo školství mládeže a tělovýchovy | Logo